Dataset

Waterschapsbelastingen, opbrengsten 1995 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Korte beschrijving tabel: Deze tabel bevat gegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen. Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste waterschapstaken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. De cijfers worden verzameld door de waterschappen met als eigen doel een begrotingsvergelijkend onderzoek. Tot en met 2000 werden de cijfers verzameld doormiddel van een CBS-enquête.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2008.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Op 18 februari 2009 is een correctie doorgevoerd. De opbrengsten van de ingezetenenomslag en de verontreinigingsheffing voor huishoudens over 2007 en 2008 zijn gecorrigeerd. Van deze heffingen waren ten onrechte netto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met mogelijke minderopbrengsten door kwijtscheldingen. Alle overige bedragen in de tabel betreffen het totaal van de opgelegde heffingen (de bruto opbrengst). Bij de correcties over 2007 en 2008 zijn de kwijtgescholden bedragen toegevoegd aan de netto opbrengsten van deze heffingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: De tabel is stopgezet. Cijfers over waterschapsheffingen vanaf 2009 zijn te vinden in tabel Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009. Zie ook paragraaf 3 van deze toelichting.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37870

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37870

Aantal waterschappen naar taak, totaal Nederland; omslagheffing naar taak en omslagsoort en waterverontreinigingsheffing, per regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37870

Aantal waterschappen naar taak, totaal Nederland; omslagheffing naar taak en omslagsoort en waterverontreinigingsheffing, per regio.