Dataset

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Sports
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023: De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 worden de investeringen in grond en gebouwen, vervoermiddelen en machines, installaties en apparaten niet meer gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83821NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83821NED

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83821NED

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen