Dataset

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per december 2020: De definitieve cijfers over 2017 en de voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2020 zullen in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83821NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83821NED

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83821NED

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen