Dataset

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Sports
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over vestigingen van Nederlandse fitnesscentra (SBI 9313) uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Van de vestigingen worden een aantal kenmerken beschreven zoals het aantal klanten, de aanwezigheid van aanvullende voorzieningen naast fitness (bijvoorbeeld kinderopvang, horeca, winkel e.d.) en abonnementsprijzen. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
  • Bij het samenstellen van de cijfers over 2021 bleken enkele uitkomsten over het percentage voorzieningen in 2020 niet plausibel en zijn op onbekend gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83822NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83822NED

Vestigingen, klanten, activiteiten, begeleiding en voorzieningen abonnementsprijzen, groepslessen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83822NED

Vestigingen, klanten, activiteiten, begeleiding en voorzieningen abonnementsprijzen, groepslessen