Dataset

Aardkundige waarden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden (Protected Sites). Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Contactinformatie
Naam: Interprovinciaal Overleg
E-mail: inspire@gbo-provincies.nl
Website: https://www.ipo.nl

Webservice

View service voor Aardkundige waarden

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wms/v1?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Other service voor Aardkundige waarden

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Download service voor Aardkundige waarden

Webservice ATOM Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/atom/v1/ps-nlps-aw.xml

accessPoint

Downloaden

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/atom/v1/downloads/ps-nlps-aw/inspire-pv-ps.nlps-aw.zip

Downloaden ZIP Geen open licentie

endPoint