type-icon

Dataset

Covid-19 reproductiegetal

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 23-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 gevallen per dag in Nederland. Omdat een COVID-19 geval met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we het aantal gevallen voor deze vertraging [1]. Voor een groot deel van de gemelde gevallen is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de overige gevallen te schatten. Door het aantal COVID-19 gevallen per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 geval en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. Tot en met 12 juni werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames.

Schattingen van het reproductiegetal R recenter dan 14 dagen geleden kunnen een indicator zijn voor de uiteindelijke waarde, maar zijn niet betrouwbaar als voorspeller. De betrouwbaarheid van de schatting wordt kleiner voor recentere dagen, omdat de meldingen voor recente dagen nog niet volledig gerapporteerd zijn en de aantallen meldingen voor toekomstige dagen nog niet bekend kunnen zijn. Daarom wordt over de meest recente 14 dagen geen puntschatting van R gegeven, maar wel de boven- en ondergrens.

[1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050.
[2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754.

Beschrijving van de variabelen
Date: Datum waarvoor het reproductiegetal is geschat
Rt_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval
Rt_avg: Geschat reproductiegetal
Rt_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval
population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten (t/m 12 juni 2020) of “testpos” voor test positieve patiënten (na 12 juni 2020)

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
E-mail: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/ed0699d1-c9d5-4436-8517-27eb993eab6e/attachments/

Downloadbare bestanden

download

Downloadbare bestanden ZIP Publiek domein

download