Dataset

Kaart van Hoog Nederland met afgedekte pleistocene sedimenten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hoog Nederland is het deel van Nederland waar het oppervlak grotendeels bestaat uit pleistocene afzettingen. Ongeveer een kwart van dit areaal is tijdens het Holoceen (na 10.000 BP) afgedekt door sediment dat is afgezet door water (colluvium, beek- en rivierafzettingen e.d.), wind (stuifzand), plantengroei (veen) en de mens (cultuurdekken). Door deze afdekkingen zijn de archologische resten veelal beter beschermd tegen latere verstoringen.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2008/01/01/de-indicatieve-kaart-van-archeologische-waarden-derde-generatie

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/afgedekt_pleistoceen.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Afgedekt_Pleistoceen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/afgedekt_pleistoceen/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Afgedekt_Pleistoceen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/afgedekt_pleistoceen/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint