Dataset

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 15-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er cijfers over de productiecapaciteit van biobrandstoffen. De cijfers zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen op de binnenlandse markt is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen minus bunkers voor transport naar het buitenland. Bij het invoersaldo wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen.

Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Bij de afleveringen gaat het voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006, jaarlijks

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020, nader voorlopige cijfers over 2021 en 2022.

Wijzigingen per 15 juni 2023: Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022: Cijfers over 2020 zijn bijgesteld en hebben nu de status definitief. Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Cijfers in deze tabel zijn gereviseerd voor 2015 tot en met 2019. De revisie is een gevolg van een aanpassing van de cijfers over totale diesel bij wegverkeer, bouw en landbouw (zie ook toelichting bij Energiebalans). Deze aanpassing werkt door op de bijgemengde biodiesel zoals getoond in deze tabel. Het verbruik van biodiesel in wegverkeer wordt daardoor wat lager en in de bouw en de landbouw gaat omhoog. Het gaat om een aanpassingen van enkele honderden TJ. Tevens is voor de jaren 2006 tot en met 2013 een technische fout in de data van aanbod van biodiesel hersteld

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84714NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84714NED

Aanbod, verbruik, biodiesel, biobenzine, bijmenging Biodiesel, biobenzine

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84714NED

Aanbod, verbruik, biodiesel, biobenzine, bijmenging Biodiesel, biobenzine