Dataset

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er cijfers over de productiecapaciteit van biobrandstoffen. De cijfers zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen op de binnenlandse markt is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen minus bunkers voor transport naar het buitenland. Bij het invoersaldo wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen.

Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Bij de afleveringen gaat het voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006, jaarlijks

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021, nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 14 november: Cijfers over 2021 zijn bijgesteld en hebben de status definitief. De cijfers over 2022 zijn geactualiseerd. Vanaf 2022 is er een nieuwe energiedrager "Biokerosine" toegevoegd.

Wijzigingen per 15 juni 2023: Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84714NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84714NED

Aanbod, verbruik, biodiesel, biobenzine, bijmenging Biodiesel, biobenzine

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84714NED

Aanbod, verbruik, biodiesel, biobenzine, bijmenging Biodiesel, biobenzine