Dataset

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vloeibare biotransportbrandstoffen. Het gaat daarbij om het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er gegevens over de productiecapaciteit van biobrandstoffen.

De gegevens zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen. Bij de invoersaldo en de voorraadmutaties wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen. Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Het gaat daarbij voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof. Het verbruik wordt op vier manieren weergegeven: in miljoenen kilo's, miljoenen liters, TeraJoules en als het bio-aandeel op energiebasis in het totaal van de verbruikte benzine en diesel in het wegverkeer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per april: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71456ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71456ned

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71456ned

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.