Dataset

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak vervoer en opslag (SBI 2008 sectie H). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal 2017.

Status van de cijfers: De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief. Aangezien de tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door, Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81821NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81821NED

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81821NED

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).