Dataset

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat voor de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie de volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de SBI 2008 is toegepast;
  • de statistische eenheid is veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 1 juli 2010: Cijfers over 2008 zijn toegevoegd. De cijfers over het statistiekjaar 2007 zijn gecorrigeerd. Dit geldt voor een beperkt aantal groepen van bedrijven. Voor de gehele transportsector is de netto omzet gecorrigeerd van 94 921 mln euro naar 95 103 mln euro. De omzet van de opslagbedrijven stijgt met 207 mln euro tot 3 071 mln euro. De omzet van het tram- en autobusvervoer daalt met 26 mln euro tot 1 549 mln euro. De oorzaak van deze correcties is het ter beschikking komen van nieuwe informatie van bedrijven.

Wijzigingen per 30 juni 2009: Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met 2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar 2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste branches gering.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71844ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71844ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten in de transport en communicatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71844ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten in de transport en communicatie