Dataset

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel "Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81157ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81157ned

Transport; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Vervoer over land, over water en door de lucht, dienstverlening vervoer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81157ned

Transport; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Vervoer over land, over water en door de lucht, dienstverlening vervoer