Dataset

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. Per januari 2024 zijn de cijfers voor de Transport sector opgenomen in de tabel voor Handel en diensten. Deze worden nu per maand gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van: 01-01-2023 tot en met 31-12-2023

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83856NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83856NED

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83856NED

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).