Dataset

Goederensoorten naar land; minerale brandstoffen, chemie, 2008-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel "Goederensoorten naar land van Minerale brandstoffen en chemie" vindt u gegevens over de Nederlandse handel, in- en uitvoergegevens van goederen uitgesplitst naar land. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 05 tot en met 07, onderverdeeld in de hoofdstukken 25 tot en met 40 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers: De gegevens van 2008 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2023: Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen”. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81268ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81268ned

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81268ned

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie.