Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NST 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen en groepen van goederensoorten (NST 2007). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 22 september 2023: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83079NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83079NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen naar goederensoort NST 2007 in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83079NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen naar goederensoort NST 2007 in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer