Dataset

Kadastrale Minuutplans sectiebegrenzingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaartlaag bevat de begrenzingen van de kadastrale secties zoals die zijn opgenomen in de Kadastrale Minuutplans. Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gemaakt ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de minuutplans zijn de toenmalige eigendomsgrenzen van percelen te zien. Daarnaast zijn op de minuutplans veel contouren van de toen aanwezige bebouwing zichtbaar.

De kaartlaag bevat zelf geen minuutplans. In plaats daarvan is bij elke kadastrale sectie een link opgenomen naar de scan van het oorspronkelijke minuutplan. Die link opent een pagina in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via die pagina is ook de scan van het overkoepelende Kadastrale Verzamelplan en de scans van de achterliggende kadastrale administratie op te vragen (de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels). Deze OAT’s bevatten informatie over de eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik van de percelen.

Bestemmingspagina: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wms?version=1.3.0&request=GetMap&layers=Minuutplanbegrenzingen&styles=MinuutplanbegrenzingenDonkergroen&CRS=EPSG:28992&format=image/png&height=150&width=200&bbox=134000,470000,142000,476000
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Minuutplanbegrenzingen

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Minuutplanbegrenzingen

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint