Dataset

Kadastrale Minuutplans sectiebegrenzingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaartlaag bevat de begrenzingen van de kadastrale secties zoals die zijn opgenomen in de Kadastrale Minuutplans. Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gemaakt ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de minuutplans zijn de toenmalige eigendomsgrenzen van percelen te zien. Daarnaast zijn op de minuutplans veel contouren van de toen aanwezige bebouwing zichtbaar.

De kaartlaag bevat zelf geen minuutplans. In plaats daarvan is bij elke kadastrale sectie een link opgenomen naar de scan van het oorspronkelijke minuutplan. Die link opent een pagina in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via die pagina is ook de scan van het overkoepelende Kadastrale Verzamelplan en de scans van de achterliggende kadastrale administratie op te vragen (de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels). Deze OAT’s bevatten informatie over de eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik van de percelen.

Landing page: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wms?version=1.3.0&request=GetMap&layers=Minuutplanbegrenzingen&styles=MinuutplanbegrenzingenDonkergroen&CRS=EPSG:28992&format=image/png&height=150&width=200&bbox=134000,470000,142000,476000
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Minuutplanbegrenzingen

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Minuutplanbegrenzingen

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/misc/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint