Terug naar overzicht

Monitorings- en netwerkbijeenkomst: data in de energie- en klimaattransitie

Nieuws | Created: 11-11-2022 | Aangepast: 11-11-2022

Op 8 november organiseerde VIVET een "EZK monitoring- en VIVET netwerkbijeenkomst" in Villa Jongerius in Utrecht. Met ruim 90 deelnemers (waaronder de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, RES regio’s, onderzoeks-en adviesbureaus, netbeheerders, consultants,) werd het o.l.v. Nathan de Groot een interactieve en inspirerende dag!

In de ochtend lag de focus op het monitoren van het Klimaatbeleid. EZK en de decentrale overheden hebben samen een kernset indicatoren vastgesteld en ontwikkelden een stappenplan ter verbetering van de datakwaliteit van ‘opwek en verbruik hernieuwbare energie op gemeenteniveau’. De presentaties van het ochtendprogramma vind je hieronder:

221108 Programma Ochtend en Middag.pdf
221108 Plenair EZK Inspiratie Monitoring.pdf
211108 Plenair EZK StaVaZa Kernset Indicatoren en Bestuurlijke Afspraken.pdf

‘s Middags nam VIVET het stokje over en werd, naast de stand van zaken en plannen komend jaar, verder ingezoomd op de databehoeftes en knelpunten in de energietransitie. Met een aantal adviesbureaus gingen we aan de hand van stellingen in gesprek over wat er structureel verbeterd zou moeten worden en welke rol verschillende betrokken partijen hierin zou kunnen spelen. Onderstaande twee presentaties gaan daarover.

221108 Plenair VIVET StaVaZa Met HyperlinkjesResultaten.pdf
221108 Plenair VIVET Panel.pdf

In deelsessies zijn onderstaande projecten verder uitgelicht:

221108 Sessie1 DatakoersKlimaatenEnergie.pdf
221108 Sessie2 Vivet Energie infrastructuur.pdf
221108 Sessie3 #energie.pdf
221108 Sessie4 Kwaliteitsverbetering indicatoren.pdf
221108 Sessie5 Juridische Kaders.pdf

VIVET is een samenwerking tussen het CBS, Kadaster, PBL, RWS en RVO en wordt ondersteund door de ministeries van EZK en BZK. In 2022 zijn ook Netbeheer Nederland en het RIVM aangehaakt.