Het IPM (DCAT-AP-NL) en het datamodel 

Data.overheid.nl is opgezet op basis van een "IPM voor datasets". IPM staat voor "Informatie Publicatie model" en bestaat uit een beschrijving van het datamodel en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets. De Nederlandse overheid kent meer IPM's voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens het IPM. Hierbij is het Europees toepassingsprofiel van DCAT aangepast voor gebruik op Nederlandse datasets. (Zie het overzicht DCAT). Ook hebben we een "mapping" gemaakt naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de metadata-uitwisseling met andere datacatalogi in Nederland en in Europa op een hoger plan brengen.

IPM voor Datasets

Waarom een Nederlands toepassingsprofiel van DCAT? Het IPM voor Datasets beschrijft welke informatie we tussen Nederlandse datacatalogi uitwisselen en welke referentie-gegevens we daarbij gebruiken. Omdat we ons beperken tot Nederlandse datacatalogi kunnen we afspraken maken over de te gebruiken referentiegegevens, zoals identificatie van organisaties, onderwerp- en themaindeling en dergelijke. Een aantal van deze referentiegegevens zijn beschikbaar als OWMS waardelijsten. Een lijst met datacatalogi en een lijst met dataset-uitgevers zijn beschikbaar op data.overheid.nl

Het IPM is bedoeld om de uitwisseling van metadata binnen Nederland eenvoudig te houden. Als Nederlandse Datacatalogi hun metadata volgens het IPM aanleveren aan data.overheid.nl kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal.

Consultatieversie van DCAT-AP-NL 1.1 van 21-02-2018:

2018-02-21 DCAT-AP-NL IPM Datasets 1.1 concept.docx (.docx 591 KB)

Mapping DCAT-AP-EU 1.1 naar DCAT-AP-NL 1.1

2018-02-21 DCAT-EU-NL model.xlsx (xlsx 98KB)

Datamodel data.overheid.nl

Het datamodel onder data.overheid.nl is een implementatie-model van het IPM voor Datasets en dus ook gebaseerd op DCAT, CKAN en OWMS. Het beschrijft de entiteiten die met data.overheid.nl kunnen worden uitgewisseld, beheerd en gepubliceerd.

Versie 0.6 van het Datamodel data.overheid.nl:
2014-11-13%20DONL(pdf 404 KB).

Het entiteitenmodel in een apart bestand:
2014-11-13%20DONL(pdf 121 KB).

Meer informatie