Nieuwsberichten

7 nieuwsberichten

 • Nieuwsbericht

  Impact story: TerraScope

  Binnen TerraScope wordt gewerkt aan een softwareplatform waarmee je ruimtelijke ontwikkeling écht kan beheersen. Denk hierbij aan de beheersing van alle conditioneringsaspecten, maar ook het (inpassen...

 • Nieuwsbericht

  Impact story: NPRES

  Ten behoeve van de 30 regio's die in Nederland zijn gevormd ten aanzien van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) zijn kaartlagen ontwikkeld. Met deze kaartlagen is in kaart gebr...

 • Energieopwek.nl is ontstaan om het Energieakkoord uit 2013 (later opgegaan in het Klimaatakkoord) handen en voeten te geven. De reductie van CO2 staat centraal en een belangrijk instrument daarvoor is...

 • Eind 2050 moeten alle gemeenten in Nederland van het gas af zijn. Dit lijkt nog ver weg maar er zijn nog veel inzichten nodig om deze ambitie vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Met behulp...

 • Mirthe Heikens en Gert Nijsink werken beiden bij Rijkswaterstaat. Samen beheren zij de Klimaatmonitor.De Klimaatmonitor is een monitoringportaal voor decentrale overheden. Met deze toepassing kun...

 • Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je? Mijn naam is Otto Swertz, ik ben werkzaam als hoofd energiestatistieken bij het CBS. Dat is het team waar de vaste energiestatistiek, z...

 • Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?  Mijn naam is Anne Miek Kremer, ik ben statistisch onderzoeker bij het CBS, onderdeel van het team ‘energie’. Hier werk ik aan aan...