Terug naar overzicht

Impact story: Energieverbruik retailvastgoed

Impact-story | Aangemaakt: 18-05-2022 | Aangepast: 19-05-2022

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je? 

Mijn naam is Anne Miek Kremer, ik ben statistisch onderzoeker bij het CBS, onderdeel van het team ‘energie’. Hier werk ik aan aanvullende statistische diensten, dit zijn vragen vanuit de maatschappij. 

'Met de energietransitie is er veel vraag naar data over het energieverbruik in bepaalde sectoren'.

Aan welke toepassing heb je gewerkt? 

Aan het dashboard energieverbruik retailvastgoed. Met de energietransitie is er veel vraag naar data over het energieverbruik in bepaalde sectoren. Het gaat dan om vragen als; ‘welke gebouwen gebruiken relatief veel energie’, ‘waar staan deze gebouwen’, ‘om hoeveel gebouwen gaat het’ et cetera. In opdracht van diverse ministeries en in samenwerking met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), het Kadaster en diverse brancheorganisaties hebben we voor een aantal sectoren de actieve gebouwenvoorraad en het energieverbruik van deze gebouwen in kaart gebracht.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Sectoren hebben afspraken gemaakt om het energieverbruik te verminderen. Het doel is het energieverbruik in de loop van de tijd te kunnen monitoren. Daarnaast bieden de dashboards de mogelijkheid voor bedrijven om zich te spiegelen met het gemiddelde energieverbruik van een vergelijkbaar gebouw. 

Welk probleem los je daarmee op?

Om aan de energiedoelen van de overheid te kunnen voldoen is het belangrijk dat de sector inzicht heeft in het energieverbruik in de sector en het verloop daarvan. 

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

De dashboards bieden gedetailleerde informatie over het energieverbruik van verschillende typen gebouwen in de sector. Ook geven de dashboards inzicht in zonnepanelen, energielabels et cetera. De microdatasets achter de dasboards zijn beschikbaar voor externe onderzoekers via de Remote Access faciliteit van het CBS, meer informatie hierover is te vinden op Maatwerk en microdata (cbs.nl).

Welke data gebruik je hiervoor? 

We gebruiken hiervoor de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), data over aansluitingen van de netbeheerders en aanvullende bronnen om gebouwen te kunnen identificeren en te kunnen typeren. 

'Het lastige is de juiste relatie te leggen tussen de diversiteit aan aansluitingen, gebouwen en hun gebruiksfuncties'.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan? 

Het lastige is de juiste relatie te leggen tussen de diversiteit aan aansluitingen, gebouwen en hun gebruiksfuncties. In een gebouw kunnen namelijk meerdere bedrijven actief zijn, een aansluiting kan dus door meerdere bedrijven gedeeld worden.  

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp? 

Klimaatverandering is iets dat ons allemaal aangaat. Ik hoop dat deze data bijdragen aan de opgave tot energiebesparing.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data? 

Binnenkort volgt er een update voor de sectoren onderwijs, sport en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast werken we aan een apart dashboard over kantoren.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht? 

De communicatie verloopt binnen het CBS via infoservice@cbs.nl.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl