Dataset

Leerlingen basisonderwijs met een niet-Nederlandse achtergrond naar geboorteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 30/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs in 2009 met een niet-Nederlandse culturele achtergrond naar land van herkomst (geboorteland). Dit per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingen/Leerlingen/po_leerlingen9.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads