Dataset

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Caribisch Nederland naar geboorteland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 5 maart 2021: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geboorteland is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 29 mei 2019: De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De gegevens over geboorteland zijn gewijzigd omdat er een aantal nieuwe categorieën zijn toegevoegd. De onderliggende structuur van deze tabel is hierdoor gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van deze tabel. Daarnaast zijn de afleidingsregels voor het toekennen van het geboorteland verbeterd waardoor het aantal onbekenden kleiner is geworden en het aantal personen in enkele geboortelanden groter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83167NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83167NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83167NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland