Dataset

Geslaagden onderwijs; jeugd tot 25 jaar, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal geslaagde jongeren in het onderwijs van 12 tot 25 jaar in Nederland. Uitsplitsingen zijn gemaakt naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio. De in deze tabel gepresenteerde regionale gegevens gaan uit van de ‘woongemeente’ op 1 oktober van het betreffende schooljaar. De 'woongemeente' beschrijft de populatie leerlingen die in de betreffende gemeente woont.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: Het verschilt per indicator vanaf welk jaar gegevens beschikbaar zijn. Gegevens voor geslaagden in het voortgezet onderwijs zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2003/’04, die van mbo vanaf 2005/’06 en die van hbo en wo vanaf 2000/’01.

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 18 augustus 2023: De voorlopige cijfers voor het schooljaar 2020/'21 zijn nu vervangen door definitieve. Voor schooljaar 2021/'22 zijn voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het 3e kwartaal van 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71002ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71002ned

Geslaagden, jongeren, 12 tot 25 jaar, wo, vwo, havo, vmbo, mbo, master, Leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, regio, hbo, bachelor, diploma

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71002ned

Geslaagden, jongeren, 12 tot 25 jaar, wo, vwo, havo, vmbo, mbo, master, Leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, regio, hbo, bachelor, diploma