Dataset

Corona Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een landelijk vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de impact van corona bij Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor RIVM StatLine.

Het verschil tussen de RIVM en de CBS StatLine tabel is dat in de RIVM tabel ook cijfers zijn opgenomen van onderwerpen waarover alleen de GGD'en informatie hebben verzameld. De CBS tabel presenteert alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD'en informatie hebben verzameld. Zie paragraaf 4 Bronnen en methoden voor een overzicht van de GGD en CBS onderwerpen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 12-01-2024: Een kleine tekstuele aanpassing in de beschrijving van de indicator "Langdurige ziekte en beperkt".

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Nieuwe cijfers worden in een andere tabel geplaatst. De volgende update van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt medio 2025 verwacht, met cijfers over het jaar 2024.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50119NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50119NED

Invloed coronaperiode, gezondheid, middelengebruik, stress, gewicht Persoonskenmerken, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50119NED

Invloed coronaperiode, gezondheid, middelengebruik, stress, gewicht Persoonskenmerken, regio