Dataset

Openbare bibliotheken, personeel en collectie naar provincie, 1995

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel "Openbare bibliotheken".

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse openbare bibliotheken (voor iedereen bestemde en toegankelijke bibliotheken die met toepassing van de Welzijnswet in overwegende mate (dus méér dan 50%) door het rijk, een provincie of een gemeente worden bekostigd dan wel in stand worden gehouden) om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen. Per provincie worden personeelsgegevens geleverd en gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen, gebruikers, aantal instellingen en uitleenpunten.

Gegevens beschikbaar: 1995. Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7073PROV

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7073PROV

Personeel, vrijwilligers, collectie, uitleningen en exploitatiegegevens.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7073PROV

Personeel, vrijwilligers, collectie, uitleningen en exploitatiegegevens.