Dataset

Openbare bibliotheken, collectie naar grootte werkgebied, 1995

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel "Openbare bibliotheken".

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse openbare bibliotheken om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen. Per type bibliotheek worden gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen, gebruikers, aantal instellingen, uitleenpunten en exploitatiegegevens geleverd.

Gegevens beschikbaar: 1995 Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7075WERK

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7075WERK

Collectie, uitleningen, exploitatieoverzicht naar inwonersklasse en werkgebied.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7075WERK

Collectie, uitleningen, exploitatieoverzicht naar inwonersklasse en werkgebied.