Dataset

Openbare bibliotheken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, collecties, uitleningen, gebruikers en personeels- en exploitatiegegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 september 2023: De definitieve cijfers van 2021 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In juli 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2023 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2022 geplaatst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70763ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70763ned

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70763ned

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten