Dataset

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, de collectie, het aantal leden en de uitleningen. Bibliotheekorganisaties bestaan in de loop van de jaren uit openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties (PSO, vanaf 2015 bekend als provinciale ondersteuningsinstellingen, POI) en volksbibliotheken. Tot en met 2001 zijn ook volksbibliotheken in de cijfers opgenomen. Tot en met 2005 zijn de cijfers inclusief PSO's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1910

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 september 2023: De definitieve cijfers van 2021 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In juli 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2023 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2022 geplaatst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82469NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82469NED

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82469NED

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden