Dataset

Middeleeuwse Verluchte Handschriften uit collecties Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno-Westreenianum Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Koninklijke Bibliotheek (Rijk)
Updated 04/04/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ruim 11.000 verluchtingen (illustraties en versieringen) uit 400 middeleeuwse handschriften uit collecties van de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Middeleeuwse Verluchte Handschriften

XML CC-0 (1.0)

Ruim 11.000 verluchtingen (illustraties en versieringen) uit 400 middeleeuwse handschriften uit collecties van de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag