Dataset

Screening; zwangeren en pasgeborenen, deelname, opsporing 2002-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 09/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet, kijk op Landelijke bevolkingsonderzoeken voor meer informatie.

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE), de Downscreening (DOWN) en het Structureel Echoscopisch Onderzoek oftewel de 20 weken echo (SEO), de neonatale hielprik screening (NHS) en het neonatale gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS) van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CvB). DOWN en SEO zijn vastgelegd in Peridos. Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de screening op landelijk niveau. Per screening of onderzoek wordt het deelnamepercentage gegeven, en voor de hielprik- en gehoorscreening ook informatie over opgespoorde aandoeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: PSIE: 2006 Peridos (DOWN en SEO): 2012 NHS: 2002 NIS: 2008

Status van de cijfers: PSIE: definitief Peridos (DOWN en SEO): definitief NHS: definitief NIS: definitief

Wijzigingen per 14-09-2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50029NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50029NED

PSIE, DOWN, SEO, hielprik, gehoorscreening Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50029NED

PSIE, DOWN, SEO, hielprik, gehoorscreening Perioden