type-icon

Dataset

Zwangerschapsafbreking; aantallen en kenmerken 1990-2015

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 27/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Jaarrapportages Wet afbreking zwangerschap (Wafz) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de abortushulpverlening op landelijk niveau.
Het betreft zwangerschapsafbrekingen tot 24 weken, inclusief het aantal overtijdbehandelingen. De morning-aftermethoden vallen niet onder de Wafz en zijn niet opgenomen. Cijfers over abortushulpverlening zijn beschikbaar naar land van vestiging van de patiënt, leeftijd, behandelmethode en of de behandeling in een abortuskliniek of ziekenhuis heeft plaatsgevonden.
Deze tabel is stopgezet, zie in paragraaf 4 de link naar de website van het IGZ. Daar zijn de cijfers ook beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 08-08-2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50027NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50027NED

Zwangerschapsafbreking; abortusratio Leeftijd, behandelmethode, locatie, woonland

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50027NED

Zwangerschapsafbreking; abortusratio Leeftijd, behandelmethode, locatie, woonland