Dataset

Collectie, uitleningen, leden en financiële kenmerken van openbare bibliotheken (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Culture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat gegevens over de collectie, uitleningen, leden en financiële gegevens van in Nederland gevestigde openbare bibliotheken.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand betreft een integrale waarneming van de populatie. Elk record in het bestand representeert 1 openbare bibliotheek. De (gedeeltelijk) ontbrekende of incorrecte informatie wordt geschat op basis van t-1 en de gemiddelde van jaar op jaar ontwikkeling. De uitkomsten zijn niet gewogen.

Populatie

De openbare bibliotheek is een instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die een vijftal functies heeft: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur en ontmoeting en debat.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080216fea

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier