Dataset

Wetenschappelijke en Speciale bibliotheken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Per soort bibliotheek en grootteklasse planklengte; collectie naar soort materiaal, lopende abonnementen, uitleningen, on-line literatuur recherches, nieuwe media, materiaalkosten en personeelsgegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 Frequentie: stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7072WETB

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7072WETB

2 - jaarlijks. Per soort en grootteklasse; collectie naar soort materiaal, lopende abonnementen, uitleningen, on-line literatuur recherches, nieuwe

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7072WETB

2 - jaarlijks. Per soort en grootteklasse; collectie naar soort materiaal, lopende abonnementen, uitleningen, on-line literatuur recherches, nieuwe