Dataset

Openbare bibliotheken, personeel en collectie naar provincie, 1995

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel "Openbare bibliotheken".

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse openbare bibliotheken (voor iedereen bestemde en toegankelijke bibliotheken die met toepassing van de Welzijnswet in overwegende mate (dus méér dan 50%) door het rijk, een provincie of een gemeente worden bekostigd dan wel in stand worden gehouden) om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen. Per provincie worden personeelsgegevens geleverd en gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen, gebruikers, aantal instellingen en uitleenpunten.

Gegevens beschikbaar: 1995. Frequentie: stopgezet

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7073PROV

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7073PROV

Personeel, vrijwilligers, collectie, uitleningen en exploitatiegegevens.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7073PROV

Personeel, vrijwilligers, collectie, uitleningen en exploitatiegegevens.