Dataset

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, gezamenlijk uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tabel bevat percentages over indicatoren gerelateerd aan gezondheid, sociale situatie en leefstijl van Nederlanders van 19 jaar of ouder.

Het verschil tussen de RIVM en de CBS StatLine tabel is dat in de RIVM tabel ook cijfers zijn opgenomen van onderwerpen waarover alleen de GGD'en informatie hebben verzameld. De CBS tabel presenteert alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD'en informatie hebben verzameld. Zie paragraaf 4 Bronnen en methoden voor een overzicht van de GGD en CBS onderwerpen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 25-11-2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elke vier jaar komen nieuwe cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. De volgende update hiervan wordt medio 2025 verwacht, met cijfers over het jaar 2024. In 2022 wordt een extra Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd, waarvan de cijfers naar verwachting medio 2023 beschikbaar komen. Deze nieuwe cijfers worden gepubliceerd in aparte tabellen.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50088NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50088NED

Onder- en overgewicht, alcoholgebruik, roken, beperkingen geslacht en leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50088NED

Onder- en overgewicht, alcoholgebruik, roken, beperkingen geslacht en leeftijd, regio