Dataset

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, gezamenlijk uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tabel bevat percentages over indicatoren gerelateerd aan gezondheid, sociale situatie en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar of ouder.

Het verschil tussen de RIVM en de CBS StatLine tabel is dat in de RIVM tabel ook cijfers zijn opgenomen van onderwerpen waarover alleen de GGD'en informatie hebben verzameld. De CBS tabel presenteert alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD'en informatie hebben verzameld. Zie paragraaf 4 Bronnen en methoden voor een overzicht van de GGD en CBS onderwerpen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 25-11-2021:
De gebruikte code voor de cluster van gemeenten "Friese Waddeneilanden" is aangepast. Ook is de tabeltoelichting uitgebreid met onder andere links naar de nieuw gepubliceerde Gezondheidsmonitor 2012 en 2016 tabellen op RIVM StatLine.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elke vier jaar komen nieuwe cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. De volgende update hiervan wordt medio 2025 verwacht, met cijfers over het jaar 2024. In 2022 wordt een extra Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd, waarvan de cijfers naar verwachting medio 2023 beschikbaar komen. Deze nieuwe cijfers worden gepubliceerd in aparte tabellen.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50083NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50083NED

Stress, invloed coronaperiode, aspecifieke klachten, middelengebruik geslacht en leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50083NED

Stress, invloed coronaperiode, aspecifieke klachten, middelengebruik geslacht en leeftijd, regio