Dataset

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspos partner, inkomen, kenmerken 2003-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers en inkomensgegevens over de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals onderwijsniveau, arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2014 (inkomensgegevens zijn beschikbaar vanaf 2005).

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2017: In de vorige versie van deze tabel waren de cijfers over de verschillende onderwerpen in deze tabel niet aan de juiste onderwerpen toegewezen en daardoor verwisseld. De gegevens over het persoonlijk primair inkomen stonden bij het persoonlijk inkomen, de gegevens over het persoonlijk inkomen stonden bij het gestandaardiseerd inkomen, de gegevens over het gestandaardiseerd inkomen stonden bij de personen waarvoor het inkomen onbekend is en de gegevens over de personen waarvoor het inkomen onbekend is, stonden bij het persoonlijk primair inkomen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken. Zie paragraaf 3. Op 8 februari 2017 zijn de gegevens over inkomen gereviseerd. De gereviseerde gegevens komen beschikbaar vanaf 2011, hiervoor worden nieuwe tabellen gestart. Voor meer informatie over de revisie, zie de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83578NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83578NED

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie partner

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83578NED

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie partner