Dataset

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers en inkomensgegevens over de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals onderwijsniveau, arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers: De meeste cijfers in deze tabel zijn definitief. Dat geldt niet voor de inkomenscijfers over 2022. Die zijn voorlopig. De inkomenscijfers over 2023 ontbreken nog en worden in 2025 gepubliceerd.

Wijzigingen per 23 februari 2024: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over 2024, de definitieve inkomenscijfers over 2022 en de voorlopige inkomenscijfers over 2023 komen in 2025 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85768NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85768NED

Werkzame beroepsbevolking, inkomen Arbeidspositie partners, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, kinderen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85768NED

Werkzame beroepsbevolking, inkomen Arbeidspositie partners, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, kinderen