Dataset

Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen met een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet (ABW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Werkloosheidswet(WW).

Selecties: herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Gegevens beschikbaar over 1998.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70632NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70632NED

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en de WW naar herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70632NED

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en de WW naar herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau