Dataset

Uitkeringsontvangers; arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en WW naar geslacht, leeftijdsklasse, arbeidspositie/opleidingsniveau 1998 Gewijzigd op 27 mei 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70214NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70214NED

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en WW naar geslacht, leeftijdsklasse, arbeidspositie/opleidingsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70214NED

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en WW naar geslacht, leeftijdsklasse, arbeidspositie/opleidingsniveau