Dataset

Werkz. beroepsbevolking; arbeidspos. partner, inkomen en kenmerken,'03-'20

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsdeelname en het inkomen van de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2020, inkomensgegevens zijn alleen beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de cijfers over inkomen 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 5 november 2021: De voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers over 2018 zijn definitief geworden.

Wijzigingen per 20 november 2019: De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken. Zie paragraaf 3.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26015NED

Werkzame beroepsbevolking, arbeidspositie partner Geslacht, samenstelling huishouden, kinderen, werkzaamheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26015NED

Werkzame beroepsbevolking, arbeidspositie partner Geslacht, samenstelling huishouden, kinderen, werkzaamheid