type-icon

Dataset

RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland-PBL

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 14-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met de RUDIFUN-data kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. In het vakgebied van verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s die gerelateerd worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedprijzen. Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) te automatiseren en zo land dekkend op een generieke wijze te berekenen. Deze indexen worden, conform NEN9300 op de schaalniveaus van bouwblok, buurt, wijk en gemeente aangeboden in de RUDIFUN1-dataset. Het betreft een voorlopige dataset. Met vervolgonderzoek wil het PBL de methode optimaliseren.

Bestemmingspagina: https://www.pbl.nl/publicaties/ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland-rudifun

Contactinformatie
Naam: PBL
E-mail: data@pbl.nl
Website: https://www.pbl.nl

Downloadbare bestanden

RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland-PBL

SHAPE CC-BY (4.0)

Met de RUDIFUN-data kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. In het vakgebied van verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s die gerelateerd worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedprijzen. Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) te automatiseren en zo land dekkend op een generieke wijze te berekenen. Deze indexen worden, conform NEN9300 op de schaalniveaus van bouwblok, buurt, wijk en gemeente aangeboden in de RUDIFUN1-dataset. Het betreft een voorlopige dataset. Met vervolgonderzoek wil het PBL de methode optimaliseren.