Dataset

RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland 2022 - PBL

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 07-07-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwnijverheid
  • Huisvesting
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met de RUDIFUN-dataset kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. De RUDIFUN dataset van 2022 is een verbeterde, geactualiseerde en uitgebreide versie van de voorlopige RUDIFUN dataset uit 2019.

De Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland (RUDIFUN) dataset geeft een indicatie van de dichtheid en morfologie van bebouwd gebied. Het geeft deze weer in onder andere de eenheden Floor-Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI). Deze eenheden zijn berekend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De kaart met de FSI geeft een indicatie van de ruimtelijke dichtheid van bebouwing. De MXI drukt de verhouding uit tussen wonen en werken. In de publicatie zijn de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden beschreven.

Download het rapport op de bestemmingspagina

Bestemmingspagina: https://www.pbl.nl/publicaties/rudifun-2022-ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

2022 versie RUDIFUN Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland

SHAPE CC-BY (4.0)

Op de download pagina staan de 2022 gegevens per provncie in een shape-bestand en voor geheel Nederland in een ESRI FGDB database

2019 voorlopige versie RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland-PBL

SHAPE CC-BY (4.0)

Dit is de voorlopige versie die in 2019 is gepubliceerd

Documentatie