Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Ecologische-multifunctionele verbinding

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 22-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dee Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Ecologische-multifunctionele verbindingen. Multifunctionele verbindingen zijn belangrijk voor de verspreiding van soorten tussen de verschillende gebieden van het Natuurnetwerk Nederland voor gezonde populatie plant- plant en diersoorten. Ze dragen daarmee bij aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. Net als ecologische verbindingen zijn multifunctionele verbindingen ook belangrijk om ontsnippering van de Drentse natuur te voorkomen. Visiekaart

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_ECO_MULTIFUNC_VERB_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Ecologische-multifunctionele verbinding

GBI_AOV18_ECO_MULTIFUNC_VERB_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Ecologische-multifunctionele verbinding