Dataset

RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland 2022 - PBL

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Updated 07/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Construction
  • Housing
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Met de RUDIFUN-dataset kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. De RUDIFUN dataset van 2022 is een verbeterde, geactualiseerde en uitgebreide versie van de voorlopige RUDIFUN dataset uit 2019.

De Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland (RUDIFUN) dataset geeft een indicatie van de dichtheid en morfologie van bebouwd gebied. Het geeft deze weer in onder andere de eenheden Floor-Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI). Deze eenheden zijn berekend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De kaart met de FSI geeft een indicatie van de ruimtelijke dichtheid van bebouwing. De MXI drukt de verhouding uit tussen wonen en werken. In de publicatie zijn de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden beschreven.

Download het rapport op de bestemmingspagina

Landing page: https://www.pbl.nl/publicaties/rudifun-2022-ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

2022 versie RUDIFUN Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland

SHAPE CC-BY (4.0)

Op de download pagina staan de 2022 gegevens per provncie in een shape-bestand en voor geheel Nederland in een ESRI FGDB database

2019 voorlopige versie RUDIFUN Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland-PBL

SHAPE CC-BY (4.0)

Dit is de voorlopige versie die in 2019 is gepubliceerd

Documentation