Dataset

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz in het afgelopen jaar en de doorwerking hiervan in de periode tot en met 2024. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Verder zijn hierin alleen de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarige doorwerking per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, autonoom, beleidsmatig en technisch.

Bestemmingspagina: http://opendata.rijksbegroting.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz

Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw

Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024

Gecorrigeerde groei zorguitgave 1997-2017

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Gecorrigeerde groei zorguitgave 1997-2017

Gecorrigeerde groei zorguitgave 2017-2021

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Gecorrigeerde groei zorguitgave 2017-2021