type-icon

Dataset

Zoeken

36 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020, m.u.v. het verdiepingshoofdstuk. In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Uitgavenplafon...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2019, m.u.v. het verdiepingshoofdstuk. In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Uitgavenplafon...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2017, m.u.v. het verdiepingshoofdstuk. In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Budgettair Kad...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen de historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven in de periode 1996 tot en met 2021. Deze zorguitgaven zijn wel gecorrigeerd voor de belangrijkste overhevelingen (zoals overh...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2017. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Financien
 • Dit is een uitgebreide versie van het verdiepingshoofdstuk van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2018. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de on...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Financien
 • Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2019. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Financien

Filter je resultaten