Dataset

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz in het afgelopen jaar en de doorwerking hiervan in de periode tot en met 2024. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Verder zijn hierin alleen de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarige doorwerking per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, autonoom, beleidsmatig en technisch.

Landing page: http://opendata.rijksbegroting.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz

Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw

Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024

Gecorrigeerde groei zorguitgave 1997-2017

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Gecorrigeerde groei zorguitgave 1997-2017

Gecorrigeerde groei zorguitgave 2017-2021

XLS CC-0 (1.0)

Open Data Financieel beeld zorg OW 2021 - Gecorrigeerde groei zorguitgave 2017-2021