Dataset

Financieel beeld zorg Zorgverzekeringswet 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar en de doorwerking hiervan in de periode tot en met 2023. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Verder zijn hierin alleen de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarige doorwerking per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, autonoom, beleidsmatig en technisch.

Landing page: http://opendata.rijksbegroting.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Financieel beeld zorg ZVW 2020

XLS CC-0 (1.0)

Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020.

Financieel beeld zorg ZVW 2020

ODS CC-0 (1.0)

Hierin zijn opgenomen alle tabellen uit het verdiepingshoofdstuk van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020.