Dataset

Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 20-04-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Wijkmonitor 2022

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56194/wijken

Leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau in beeld gebracht

Stadsmonitor: wijkontwikkeling

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56191/kerncijfers

De grote lijnen van wijkontwikkelingen in Nijmegen geschetst

Stadsmonitor: welzijn en zorg

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56193/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van welzijn en zorg (gezondheid en leefstijl, participatie, Wmo, jeugdzorg)

Downloads

Evaluatie gezondheidsmakelaars in Nijmegen

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

In opdracht van gemeente Nijmegen

Rapportage Jeugd 2020

PDF CC-0 (1.0)

Hoe gaat het met de Nijmeegse jeugd?

Publieke ondernemingen

PDF CC-0 (1.0)

Aandachtspunten en aanbevelingen voor het bepalen van de gemeentelijke opstelling ten opzichte van publieke ondernemingen.

Actief burgerschap

PDF CC-0 (1.0)

Cijfers over de vrijwillige inzet van bewoners voor de samenleving (inzet voor organisaties, de buurt en andere personen).

Thermometer Kolpingbuurt 2015

PDF CC-0 (1.0)

Een stand van zaken in de Kolpingbuurt ten behoeve van de evaluatie van wijkaanpakplannen.

Horeca in woongebieden

PDF CC-0 (1.0)

Wat is er kwantitatief en kwalitatief te zien rond horeca in wijken?

Thermometer Hatert 2.0

PDF CC-0 (1.0)

Een beeld van de stand van zaken in Hatert ten behoeve van de evaluatie van het wijkactieplan Hatert.

Neerbosch-Oost en sociale stabiliteit

PDF CC-0 (1.0)

Een verkenning met betrekking tot de sociale stabiliteit in Neerbosch-Oost.

Themarapportage jeugd-ggz

PDF CC-0 (1.0)

Een evaluatie van de ontwikkelingen binnen de jeugd-ggz binnen de regio Rijk van Nijmegen.

Stadsmonitor: wijkontwikkeling

PDF CC-0 (1.0)

De grote lijnen van wijkontwikkelingen in Nijmegen geschetst

Biezen; een wijk die groeit. Sociale samenhang, voorzieningen en bewonersparticipatie

PDF CC-0 (1.0)

Een beeld van sociale samenhang, voorzieningen en bewonersparticipatie in Biezen

Evaluatie integrale gebiedsaanpak Muntenbuurt

PDF CC-0 (1.0)

Informatie ten behoeve van gebiedsaanpak in de Muntenbuurt

Thermometer Zwanenveld. T.b.v. Aanpak Zwanenveld Leefbaar

PDF CC-0 (1.0)

Projectevaluatie ten behoeve van leefbaarheidsaanpak Zwanenveld

Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp over 2020

PDF CC-0 (1.0)

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo over 2020

PDF CC-0 (1.0)

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar

Nulmeting wijkgericht werken

PDF CC-0 (1.0)

In september 2021 is de gemeente begonnen met de opbouw van een nieuwe manier van wijkgericht werken. Via metingen bij het stadspanel zal gevolgd worden wat dat voor bewoners betekent. In maart 2022 is een nulmeting gehouden.

Evaluatie pilots dagbesteding

PDF CC-0 (1.0)

In dit rapport wordt de eindevaluatie van de pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding gedeeld. Tijdens deze pilot kunnen inwoners gebruik maken van deze dagbestedingsvorm door hier zelf naar binnen te lopen, zonder eerst een beschikking te moeten krijgen via de Buurtteams.

Documentatie

0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014)

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/KopTolhuis0meting_1214.pdf

De buurt ‘de kop van Tolhuis’ kent binnen Nijmegen al geruime tijd leefbaarheid- en veiligheidsproblemen. Het gebied is een nieuwe fase van reguliere wijkaanpak ingegaan. De partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het “Wijkaanpakprogramma Tolhuis-Teersdijk 2013-2014” willen zicht krijgen op het huidige leefklimaat en op enkele specifieke thema’s.

Ervaringen rond burgerparticipatie

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Ervaringen rond burgerparticipatie_mrt2015.pdf

Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2015

Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Gebruik en samenloop regelingen sociaal domein 2014 (aug2015).pdf

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein is sterk gestapeld: een klein aandeel van de huishoudens (5%) bepaalt meer dan 40% van alle klantrelaties. Het betreft in sterke mate eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens.

Meningspeiling actief burgerschap

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Meningspeiling_burgerparticipatie_actief_burgerschap.pdf

Meting onder het stadspanel, voorjaar 2013

Sociale stabiliteit

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Sociale stabiliteit; verkenning en achtergronden.pdf

Sociale Stabiliteit; verkenning en achtergronden